Blog - Mago B.V. en Vrigo Vastgoed BV

Blog

Projectontwikkelaar hoopt op de bouw van een meergeneratiehuis.

SCHEEMDA Het idee is niet nieuw, maar tot nu toe nergens uitgevoerd. Het eerste meergeneratiehuis van Nederland zou in Scheemda kunnen komen. Een wooncomplex met acht huizen voor starters (al dan niet met kinderen), acht huishoudens van veertigers/vijftigers en acht seniorenwoningen. Directeur Joop Govaars van Vrigo Vastgoed gelooft er heilig in:


Meer

In de huidige tijd willen middelbaren en ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ze willen actief blijven en zich betrokken voelen bij de samenleving. Door velen wordt de voorkeur gegeven aan te wonen in een huurappartement. en dat geldt tevens voor vele jongeren. Zij kunnen of willen geen woning kopen. Ook zij willen huren. Dat heeft ons ertoe gebracht het Meer Generatie Wonen te onwikkelen.

Dit woonconcept gaat uit van appartement voor meerdere generaties in de samenleving. Iedere bewoner of gezin heeft zijn eigen appartement, zijn eigen privacy. En naast die appartementen is er een gemeenschappelijke recreatieruimte, een grote buitenruimte voor een moestuin, een groetetuin, een groeten- of bloemenkas en een speelweide voor de kinderen. Voor iedere bewoner is er dus iets aanwezig om zijn of haar vrije tijd nuttig en zinvol te besteden. Er zijn ouderen die op de kinderen willen passen, spelletjes met ze doen, in de tuin spelen of boodschappen met ze doen. En de jongeren kunnen in ruil daarvoor de ouderen bijstaan met bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het terrein van de sociale media en nog veel meer. Dit woonconcept is erop gebaseerd, dat men prettig woont en leeft, geniet van elke dag zodat men door deze woonvorm jeugdig blijft. En dus gezond!

Wij zijn bezig met een tweetal locaties. In Scheemda en in Winschoten. Beide gelegen in het centrum. Heeft u belangstelling voor deze woonvorm en wilt u er meer over weten? Neem vrijblijvend kontakt op met Joop Govaars, Vrigo Vastgoed B.V., mobiel: 06-20398815 Mailen kan natuurlijk ook: Vrigovastgoed@ziggo.nl

Tijdens de presentatie gaf initiatiefnemer Joop Govaars van Vrigo Vastgoed Bodegraven aan dat dit concept toegevoegde waarde heeft voor alle generatie bewoners die bij elkaar wonen. Middelbaren en ouderen willen maatschappelijk betrokken blijven, zelf actief met hun vrije tijd omgaan en

jongeren bijstaan met dagelijkse klusjes; denk hierbij aan boodschappen doen en op kinderen passen. En jongeren zijn veelal bereid kennis van bijvoorbeeld social-media over te dragen aan de ouderen. Bovendien krijgen veel jongeren de financiering voor een starterswoning niet rond en zijn er voor ouderen niet voldoende seniorenwoningen beschikbaar. Tijdens deze presentatie werden er door menig aanwezige interessante vragen gesteld en aanvullende opmerkingen gemaakt. Zoals vragen over de mogelijke locatie van dit project, de grootte van de wooneenheden, indicatie over de huurprijzen en de termijn waarop dit project gerealiseerd zou kunnen worden.

Aanwezigen vonden bovendien de gemeenschappelijke groenvoorzieningen met daarin moes-, groenten- bloementuin en een groen speelveld een belangrijke toegevoegde waarde voor dit woonconcept. Deze, en andere milieu en duurzaamheidsaspecten, zijn een blangrijk onderdeel die niet gemist kunnen worden, zo was de conclusie van velen. Degenen die niet aanwezig konden zijn nemen voor meer informatie contact op met Joop Govaars 06-20398815 of vrigovastgoed@ziggo.nl

Bodegravers Joop Govaars van Vrigo Vastgoed BV en Jan Bouwens van Bouwens Politiek en Bestuur hebben een nieuw woonconcept ontwikkeld: het Meer Generatie Huis. Zij willen binnen onze gemeente een geschikte locatie vinden om dit woonconcept te realiseren. Tijdens het rondetafelgesprek over de woningbouwprioritering op 10 februari 2014 in De Brug lichtten Govaars en Bouwens hun concept toe.

Vorige maand