Blog - Mago B.V. en Vrigo Vastgoed BV

Blog

De woonboerderij was niet alleen veel te groot voor 2 bewoners, de kosten die dit alles met zich meebracht waren nauwelijks meer op te brengen. Een pand van meer dan 200m2 woon-en leefruimte, diverse stallen, een paardenmanege en een groot stuk land vergen niet alleen veel onderhoudskosten. Ook de OZB en de energielasten van een niet geisoleerd pand, gebouwd in de 2e helft van de 19e eeuw, vergen veel geld.

Een van de zonen, getrouwd, 2 kinderen, wonend in een modern rijtjeshuis en een zekere heimwee hebbend naar zijn geboortegrond, zou best graag de grote woning met zijn ouders willen delen. En de schoondochter, gek van paardrijden, wilde ook dolgraag. De ideen voor een zogenaamde kangoeroewoning waren geboren.

Maar hoe pak je dat aan, waar begin je en waar eindigt dit, kunnen we dat wel financieel bolwerken, willen de ouders deze woonconstructie wel, wat zijn de belasting konsekwenties en wat zegt de andere zoon hiervan? Kortom een heleboel vragen op allerlei terreinen die zij niet zomaar konden oplossen.

Na intern overleg werd dan ook besloten Ron Veldman (Mago B.V.) in te schakelen voor de oplossing van de financiele zaken, alsmede voor de nodige wijzigingen in de vermogensstructuur en de inkomstenbelasting. Op zich geen sinecure.

Gelijktijdig werd Joop Govaars (Vrigo Vastgoed) ingeschakeld voor de advisering in -en begeleiding van- de bestemmingsplanwijziging, de verbouwing aan en in het pand, de taxatie en uiteindelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunning. Om niet verder op de details van de gehele procedure in te gaan kan hierbij worden opgemerkt, dat de gehele procedure ongeveer een jaar heeft geduurd. En in de tussentijd heeft de zoon zijn leuke rijtjeshuis weten te verkopen. De financiering was rond, de nodige akten bij de notaris waren ondertekend en last but not least, de ouders en de kinderen waren ontzettend tevreden over het bereikte resultaat. Het was hen duidelijk hoe de wirwar van deze knopen door ons ontrafeld was en tot deze oplossing had geleid. Een nieuwe kangoeroewoning was geboren.

De toegevoegde waarde van Mago en Vrigo Vastgoed hadden zich opnieuw bewezen. Financiele adviezen en Belasting-adviezen samen met Vastgoed-adviezen: Een unieke combinatie!!

Terug