Over Ons - Mago B.V. en Vrigo Vastgoed BV

Initiëren

Projecten beginnen uiteraard met het nemen van initiatief. Veelal vindt dit plaats binnen de groep van Vrigo Vastgoed B.V. Maar het komt in de praktijk ook voor dat anderen met een voorstel komen. Het moge duidelijk zijn: zonder initiatief geen project.

Met initiatief begint de aftrap van een mogelijk nieuw project. Een lange weg naar realisatie is begonnen. Door onze jarenlange ervaring, het creëren van netwerken en landelijke bekendheid, worden door derden vaak locaties of percelen grond aan ons aangeboden. Begrippen als vakmanschap en vertrouwen spelen hierbij een belangrijke rol. Onze taak om te onderzoeken en te beoordelen of de aangeboden locatie geschikt is om daarop een passende ontwikkeling te doen. En als dat een positief resultaat oplevert dan wordt de zaak vervolgd.

Wij beschouwen het als onze primaire taak zelf locaties te vinden en deze nader te onderzoeken alvorens verdere stappen te nemen. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn:

  • Een kwekerij annex tuincentrum in Drachten, aangeboden via een advertentie in de dagbladen. Dit perceel grond is herontwikkeld tot een inmiddels gerealiseerd woonpark.

  • Een voormalig pand van showroom keukens, badkamers e.d. te Bodegraven.

Met de eigenaar afspraken gemaakt voor herontwikkeling van een discount-levensmiddelenbedrijf. Een prima locatie die voorziet in de behoefte van een dergelijk bedrijf binnen deze markt. Hierin heeft een ontwikkeling plaatsgevonden ten behoeve van de vestiging van een ALDI supermarkt.