Over Ons - Mago B.V. en Vrigo Vastgoed BV

Organiseren

Om het projectdoel te bereiken is in belangrijke mate afhankelijk goed organiseren. Goede voorbereiding en organisatie zijn 90% van het succes. Het coördineren van de diverse partijen om tot resultaat van het project te komen berust in belangrijke mate op de wijze van organiseren. Goede voorbereiding en organisatie leiden tot 90% van het succes.

Het ontwikkelen van vastgoedprojecten is gebaseerd op een aantal deelgebieden.

Deze gebieden dienen zo goed mogelijk op elkaar te zijn afgestemd. Vrigo Vastgoed streeft daarbij naar een optimale vorm van organiseren. Dat betreft niet alleen de partijen waarmee men samenwerkt in het project, maar geldt in zeer grote mate voor de afstemming tussen de diverse onderdelen die het project betreffen.

Financieel-economisch, planologisch, sociaal-economisch, commercieel, toekomstvisie en juridisch dient een project aan een aantal eisen te voldoen die zorgen voor de haalbaarheid. Haalbaar en voor de toekomst aanvaardbaar voor beleggers, exploitanten, huurders, bewoners e.d. De timing van de diverse onderdelen en daardoor van het geheel zijn daarbij van onschatbare waarde.

De geschiedenis leert dat de doorlooptijd van projecten ca. 7 jaar in beslag neemt. In die tijd kan er veel gebeuren. Denk aan de nieuwste ontwikkeling van online, zeker in de sfeer van mode, schoenen, reizen, boeken enz. Clicks in plaats van bricks!

Van de projectontwikkelaar wordt verwacht dat hij alert is op toekomstige maatschappelijke processen en dienovereenkomstig daar flexibel mee om dient te gaan. Anders gezegd: het kennen en blijvend verkennen van de marktmechanismen. Een belangrijke vorm van organiseren.