Over Ons - Mago B.V. en Vrigo Vastgoed BV

Realiseren

The finishing touch van een nieuw project. Het moeilijkste onderdeel om de klus te klaren. In de eindfase komt het zeker aan op vakmanschap en doorzettingsvermogen. Men kan het voorafgaande proces dat vaak jaren duurt vergelijken met een groot spoorwegemplacement.

Het ontwikkelen van vastgoedprojecten is gebaseerd op een aantal deelgebieden.

Veel spoorlijnen en wissels die er zonder dat er ernstige stagnatie optreedt, toe moeten leiden dat er uiteindelijk één spoor overblijft. Realiseren is dan ook het begin van het einde.

De coördinatie en de organisatie hebben in de afgelopen periode hun werk gedaan, de bouwvergunning is aangevraagd en uiteindelijk verleend. Echter het verlenen van een bouwvergunning gaat meestal niet zonder slag of stoot; er kan bezwaar worden aangetekend en vervolgens beroep worden ingesteld bij de Raad van State. En pas als de beroepen ongegrond zijn verklaard, pas dan is de bouwvergunning onherroepelijk en kan met de nieuwbouw worden gestart.

Als het overleg met betrokken marktpartijen is afgerond, is het werk van de ontwikkelaar gedaan. Tijd om nieuwe initiatieven te coördineren en te organiseren